Gặp trộm vào nhà: Tấn công hay mặc kệ? Phòng vệ như thế nào?
07/12/17 10:00
Theo luật sư Đặng Xuân Cường, dưới góc độ của người đã từng tham gia nhiều vụ việc tương tự, tôi cho rằng việc định tội danh trong trường hợp này không phải là đơn giản, các cơ quan tiến hành tố tụng cần hết sức thận trọng nhằm tránh xảy ra oan sai.
lên đầu trang