Những ai không được phép tập Gym?
08/12/17 17:41
KHỎE+
Thời gian vừa qua, đã có nhiều trường hợp mắc sai lầm và dẫn đến tử vong trong quá trình luyện tập bộ môn gym. Vậy những đối tượng nào không được tập gym để tránh hậu quả không lường
lên đầu trang