Bánh mì ngàn lớp 6 tháng không hỏng?
10/05/18 09:13
Theo TS Từ Ngữ, sản phẩm bánh mì khô có thể sẽ có hạn sử dụng lên tới nhiều tháng, còn bánh mì tươi rất khó để được 6 tháng.
lên đầu trang