Quốc tế đánh giá cao thành tựu y tế Việt Nam
07/12/17 14:46
Trong năm APEC 2017, những sáng kiến của Việt Nam vì một châu Á Thái Bình Dương khỏe mạnh cũng như một số thành tựu bao phủ y tế toàn dân và phòng chống lao của Việt Nam đã được các nước APEC coi là điểm sáng
lên đầu trang