Cải canh giúp kiện tỳ, tiêu đờm, mát phế
14/11/17 16:40
Theo YHCT, cải canh vị cay tính mát. Tác dụng kiện tỳ vị, tiêu đàm, mát phế, tiêu viêm, lợi tiểu, an thần
lên đầu trang