Nha Trang: Nỗ lực xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc lá

27/09/17 23:40
KHỎE+
Thành phố Nha Trang đã tổ chức nhiều hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá nhằm đạt mục tiêu xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc.

Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) cùng với Hội An (tỉnh Quảng Nam) từ năm 2013 được lựa chọn xây dựng thành phố du lịch không khói thuốc lá dưới sự hỗ trợ của Hội Y tế Công cộng Việt Nam, Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế).

Thành phố Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh Lam Lê

Thành phố Nha Trang đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá như đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tới hàng trăm người dân để vận động xây dựng thành phố không khói thuốc lá ở các xã phường…; tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia tuyên truyền PCTHTL; tổ chức các đợt thanh kiểm tra thực hiện các quy định PCTHTL; chỉ đạo các đơn vị thực hiện tuân thủ nghiêm túc luật PCTHTL; đưa nội dung “không hút thuốc lá nơi làm việc” vào nội quy, quy chế thi đua…

Tại trụ sở của UBND  và trạm y tế của 27 xã phường đã treo nhiều bảng lớn tuyên truyền, bảng “cấm hút thuốc lá nơi làm việc” ; cấp phát 2.700 bảng mica “cấm hút thuốc” cho các xã, phường, cơ quan, đoàn thể và các điểm sinh hoạt cộng đồng...

Qua đó, toàn thành phố đã giảm hơn 80% số người hút thuốc lá, hơn 20% số người nghiện hút thuốc lá bỏ hút hoàn toàn. Ở cấp xã, phường, 100% đơn vị đã kiện toàn ban chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. Kết quả, các xã, phường đã vận động được gần 200 người giảm hút thuốc lá. Riêng tại các cơ sở y tế, giáo dục (địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn), cán bộ, công chức, viên chức của 2 ngành trên thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Theo đó, 2 ngành đã vận động được gần 100 cán bộ, công nhân, viên chức giảm và bỏ hút thuốc lá (chiếm gần 60% người hút thuốc lá).

Từ đầu năm đến nay, các đội quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra và phát hiện 57 vụ vi phạm về buôn bán thuốc lá lậu, tịch thu hơn 1.500 gói, xử phạt và nộp ngân sách hơn 137 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng QLTT còn triển khai công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở ở TP. Nha Trang ký 2.680 bản cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; dán 4.850 tờ áp phích tuyên truyền “cảnh báo” thuốc lá nhập lậu là hàng cấm; tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống thuốc lá nhập lậu, các mức xử phạt của pháp luật đối với hành vi kinh doanh thuốc lá lậu cho hơn 100 lượt cán bộ, công chức và các cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố…

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, năm 2017 - 2018, thành phố sẽ tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá; yêu cầu UBND các xã, phường kiện toàn ban chỉ đạo thực thi chính sách không hút thuốc lá nơi làm việc và nơi công cộng, tiếp tục tổ chức tốt những hoạt động trên tại địa phương; các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ sở.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người dân tại địa bàn dân cư thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý việc bán thuốc lá cho người chưa thành niên, buôn bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá không có giấy phép kinh doanh và những trường hợp vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá...

Kết quả khảo sát 432 người dân và 81 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh do Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh thực hiện cho thấy: tỷ lệ người dân hút thuốc lá chiếm 31,1%; nhà hàng, quán bar, quán cà phê có tỷ lệ người hút thuốc nhiều nhất với hơn 63%; hơn 44% người bị phơi nhiễm với khói thuốc lá thụ động tại nhà; có 82% người dân ủng hộ việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá...

Theo nhận định của ông Trần Ngọc Lê - Phó Trưởng phòng Y tế TP. Nha Trang, qua kiểm tra các phòng, ban, UBND các xã, phường, phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Tại các xã, phường đã có gần 45% cán bộ, công chức bỏ hẳn thuốc lá, trên 55% cán bộ, công chức đã giảm hút thuốc lá so với trước.

PV

27/09/17 23:40

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang