8 loại thực phẩm chức năng của công ty dược VIKO 8 – Pháp bị cấm lưu hành

25/10/16 15:51
KHỎE+
Ngày 24/10/2016, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty dược VIKO 8 – Pháp vì đã sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm giả cho 8 loại thực phẩm chức năng.

Cụ thể, trong quyết định số 628/QĐ-ATTP và quyết định số 629/QĐ-ATTP ngày 24/10/2016 về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP và xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty VIKO 8- Pháp (địa chỉ tại khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) nêu rõ:

1.Thu hồi hiệu lực 08 Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã cấp cho Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 - Pháp, vì lý do: Công ty sử dụng Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả khi thực hiện công bố các sản phẩm, gồm:

-Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 13474/2015/ATTP-XNCB ngày 12/6/2015 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIFROCAP;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 7530/2016/ATTP-XNCB ngày 04/4/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEWARGININBAMIN EXTRA 5000;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 15245/2016/ATTP-XNCB ngày 12/7/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thông mạch GINKOGOLD;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 10899/2016/ATTP-XNCB ngày 26/5/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim hoàng an nhiệt;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 6683/2016/ATTP-XNCB ngày 30/3/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim hoàng VAGA;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 21531/2016/ATTP-XNCB ngày 06/9/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tảo SPIRUVIKO - EXIT;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 15273/2016/ATTP-XNCB ngày 12/7/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe NEW GOD DGININE;

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm số 20279/2016/ATTP-XNCB ngày 26/8/2016 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên HAPPY VIKO – EXIT.

sản phẩm Kim hoàng VAGA

2. Các Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nêu trên hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 - Pháp không được sản xuất, kinh doanh 08 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe nêu trên; đồng thời tiến hành thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm đã sản xuất/lưu thông trên thị trường.

3. Công ty Cổ phần Dược VIKO 8 - Pháp bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

+ Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức tiền phạt: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).

+ Hình thức phạt bổ sung: Không.

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

Như vậy, 8 loại thực phẩm chức năng kể trên của công ty dược Viko sẽ không được lưu thông trên thị trường, bị thu hồi và tiêu hủy đồng thời Viko 8 sẽ không được phép sản xuất các loại TPCN trên.

PV

25/10/16 15:51

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang