Triển khai mô hình cảnh báo về an toàn thực phẩm trên toàn thành phố Hà Nội

31/08/18 15:53
KHỎE+
Từ nay đến 2020, Hà Nội sẽ xây dựng và tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn toàn thành phố, nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, từ đó đưa ra các biện pháp cảnh báo nhanh cho cộng đồng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, Hà Nội sẽ xây dựng và tổ chức hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn toàn thành phố. Ở tuyến thành phố, hệ thống này sẽ do 3 cơ quan chính phụ trách gồm Chi cục ATVSTP – Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường – Sở Công Thương, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản, thủy sản – Sở NN&PTNT.

Các điểm cảnh báo an toàn thực phẩm sẽ tiếp nhận, xử lý thông tin, đưa ra biện pháp quản lý cảnh báo về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, từ đó đưa ra các biện pháp cảnh báo nhanh cho cộng đồng.

Các điểm cảnh báo an toàn thực phẩm từ thành phố xuống quận; huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn có quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, phân công cụ thể cán bộ phụ trách tiếp nhận thông tin và được kết nối hoạt động với điểm cảnh báo Trung tâm.

Cán bộ quản lý An toàn thực phẩm cấp thành phố, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tham gia hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm được bồi dưỡng kiến thức về cảnh báo nhanh an toàn thực phẩm; Thông tin cảnh báo về An toàn thực phẩm, sự cố khẩn cấp về an toàn thực phẩm được quản lý, xử lý kịp thời, có hiệu quả, cảnh báo nhanh cho cộng đồng.

Các đơn vị đầu mối có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Y tế, ngành NN&PTNT, ngành Công thương tổ chức kiểm tra giám sát chất lượng nhóm thực phẩm trên địa bàn Thành phố theo phân cấp; Xây dựng, tổ chức hệ thống/bộ máy cảnh báo nhanh về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn Thành phố với 3 cấp: thành phố; quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch, triển khai các hoạt động theo kế hoạch tại địa phương đúng tiến độ, thời gian, mục tiêu. Quyết định thành lập hệ thống cảnh báo nhanh, xây dựng điểm cảnh báo cấp 1, cấp 2 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, triển khai các điểm tiếp cận thông tin - xử lý thông tin tại địa bàn.

Xử lý, giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn dựa trên thông tin cảnh báo từ hệ thống cảnh báo nhanh, phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm. Phối hợp các đơn vị chức năng tuyến thành phố trong công tác thanh kiểm tra, giám sát phát hiện sự cố về an toàn thực phẩm, phòng chống và xử lý ngộ độc thực phẩm theo phân cấp.

PV (t/h)

31/08/18 15:53
Từ khoá:

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang