Việt Nam - New Zealand kí kết hợp tác kiểm soát an toàn thực phẩm

30/08/18 14:16
KHỎE+
Ký kết Thỏa thuận hợp tác về an toàn thực phẩm và các vấn đề pháp lý có liên quan giữa Cục ATTP (Bộ Y tế) với Bộ Các ngành cơ bản của New Zealand đã được tổ chức ngày 29/8 tại Hà Nội

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Damien O’Connor, Bộ trưởng An toàn thực phẩm, Nông nghiệp, An ninh sinh học, các vấn đề Nông thôn, đồng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand.

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại VN và ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục ATTP đã ký kết thỏa thuận hợp tác này. Đây là hoạt động tiếp nối của chương trình hợp tác giữa hai bên từ năm 2015 - 2017 về một số nội dung:

Trao đổi thông tin về an toàn thực phẩm, thành phần, ghi nhãn và các chính sách chấp thuận sản phẩm, bao gồm luật, quy định và tiêu chuẩn.

Thông báo trực tiếp và kịp thời thông báo các trường hợp có lo ngại nghiêm trọng và cấp bách liên quan đến sức khỏe cộng đồng hoặc gian lận thực phẩm liên quan đến hàng hóa giao dịch giữa hai quốc gia. Công nhận tính tương đương của các biện pháp đơn lẻ hoặc toàn bộ hệ thống.

Đơn giản hóa chứng nhận, bao gồm việc sử dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận y tế, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm và giấy chứng nhận điện tử.

Hợp tác trong việc thiết lập các quy trình pháp lý như phân tích rủi ro, hệ thống thiết lập tiêu chuẩn, hệ thống theo dõi và giám sát, phòng thí nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn vùng và tiêu chuẩn quốc tế. Các lĩnh vực khác các bên cùng quan tâm trong phạm vi trách nhiệm pháp lý do các bên có thể cùng xác định.

Nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực như đánh giá theo quy định, quy trình đăng ký cơ sở và sản phẩm, công tác kiểm tra, thông quan và tương tác liên hệ kịp thời khi có vấn đề. Hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học. Các lĩnh vực khác các bên cùng quan tâm trong phạm vi trách nhiệm pháp lý do các bên có thể cùng xác định.

Hai bên cũng sẽ nâng cao hiệu quả trong các lĩnh vực như đánh giá theo quy định, quy trình đăng ký cơ sở và sản phẩm, công tác kiểm tra, thông quan và tương tác/liên hệ kịp thời khi có vấn đề.

Đặc biệt, Việt Nam và New Zealand sẽ hợp tác trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học cũng như hợp tác trong việc thiết lập các quy trình pháp lý như phân tích rủi ro, hệ thống thiết lập tiêu chuẩn, hệ thống theo dõi và giám sát, phòng thí nghiệm; xây dựng tiêu chuẩn vùng và tiêu chuẩn quốc tế.

Thỏa thuận ký này sẽ đem lại lợi ích hơn nữa cho cả Việt Nam và New Zealand, góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, thúc đẩy hoạt động thương mại thực phẩm giữa hai nước.

Ly Tâm (Tổng hợp)

30/08/18 14:16

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang