Từ 1/3 tới, các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ
21/02/17 17:03
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ
11/01/17 09:23
KHỎE+
Mới đây Bộ Y tế đã ra thông tư quy định việc tổ chức khám chữa bệnh đột quỵ trong cơ sở khám chữa bệnh, bao gồm cả cơ sở cấp cứu 115. Theo đó, các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ
lên đầu trang