Đề xuất thành lập "Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng "
11/01/17 16:43
KHỎE+
Cục Y tế dự phòng đã phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tham vấn về đề xuất thành lập Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm hỗ trợ cho công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm và nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam.
lên đầu trang